Slik jobber TONO med mediebransjen

Kristin Haugan er ny leder for medieavdelingen i TONO. Hun skal jobbe med å sikre best mulig betaling for komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag fra mediebransjen.

Tekst og Foto: Mathilde Spieler Palmers

en kvinne med sort hår som smiler inn i kameraet foran en bygning

– TONO har en av Norges viktigste oppgaver innen musikkbransjen ved å sikre at de som skaper musikken får betalingen de fortjener.

Det sier Kristin Haugan som tidligere har jobbet i Universal Music Norge og Spotify. Nå skal hun lede medieavdelingen i TONO.

– Med inntoget av kunstig intelligens og nye plattformer, kombinert med en oppmerksomhetsøkonomi sentrert rundt kortformatsinnhold, er det avgjørende at vi hjelper kundene og medlemmene våre med å navigere i et medielandskap som endrer seg fra dag til dag, sier hun.

En mediebransje i utvikling

I dagens mediebransje brukes det mye musikk. Plattformene spenner fra tradisjonelle flater som TV, film og radio, til digitale streamingtjenester og sosiale medieplattformer. Nye måter å oppdage musikk på skaper både nye utfordringer og muligheter for rettighetshavere.

– Vi står midt i en digital brytningstid hvor landskapet for distribusjon og konsum av musikk endrer seg raskere enn noensinne. Dette har åpnet opp for eksponering til et bredere publikum, men også et mer uoversiktelig musikklandskap for våre kunder og medlemmer.

– Når mediebransjen og brukeradferden utvikler seg, endres også bruken av musikk. Derfor må vi være proaktive og tilby løsninger for kundene og medlemmene som speiler markedet, sier Haugan.

TONO sikrer at skaperne bak musikken blir rettferdig kompensert for arbeidet sitt av mediesektoren i Norge og internasjonalt. I 2022 sto medieavdelingen i TONO for hele 348 millioner kroner i samlede inntekter.

Podkast har raskt blitt populært de siste årene, og det er rettigheter på to områder som må avklares for bruk av musikk: rettighetene til de som har skrevet musikken, og rettighetene til selve innspillingen.

– Alle som ønsker det får en TONO-lisens for musikk i podkast, og det er enkelt for en podkast å få rett til å bruke musikk TONO forvalter.

Kostnaden tar utgangspunkt i hvor mye du tjener på podkasten din, og mengden nedlastede eller strømmede musikkminutter.

– En god avtale kjennetegnes av rettferdige vilkår. Innen podkastfeltet ville det vært spennende å se på muligheter for en felles lisens fra TONO og plateselskapene for å gjøre prosessene så smidige som mulig.

– Selv om jeg er vant til å stå i bransjen på plateselskapsiden med raske endringer, har jeg fra dag én fått kjenne på en bratt læringskurve i TONO. Det er enorme mengder kunnskap her, og jeg har ambisjoner om at vi skal utvikle oss og finne nye muligheter sammen for å sikre langsiktige og gode avtaler for medlemmene, sier Haugan.

Les også: Slik bruker du musikk i podkast.

TONO SØRGER FOR AT MUSIKKSKAPERNE FÅR BETALT: I TONOs lokaler er korridorene dekorert med plater som symboliserer en hyllest til de kreative verkene de beskytter og forvalter rettighetene til.

Avtaler som speiler dagens bruk

I dag oppdager vi ofte ny musikk gjennom filmer, serier, spill og sosiale medier. Kortformater som TikTok, YouTube Shorts og Instagram Reels utfordrer den tradisjonelle måten å distribuere musikk på. Derfor jobber TONO med å utvikle nye vilkår og avtaler som reflekterer bransjens nåværende og fremtidige behov.

– Sosiale medier krever raskere engasjement og tilpasning av musikken til nye formater, men det betyr ikke nødvendigvis at en artist må tilpasse låtene sine.

– Vi må heller møte kundene og lage smidige løsninger for det moderne markedet. Samtidig skal vi bevare og forstå de tradisjonelle kundene og deres plass i mediemiksen, sier Haugan.

TONO bruker derfor mye tid på research for å holde seg oppdatert på mediebransjen. En viktig del av jobben er å prate med folk for å ivareta rettighetsavtaler til medlemmene som speiler dagens bruk av musikk.

– Ny teknologi og musikkrettigheter går hånd i hånd. Å lage en TONO-avtale i dag handler om å se for seg ulike scenarioer de kommende årene. Er det riktig at en avtale videreføres? Bør vi endre noe? Slike spørsmål jobber vi med i det daglige, forteller hun.

HVOR OPPDAGES NY MUSIKK? Polaris Digital Music Survey avdekker musikkvaner i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Sosiale medier vokser sterkt, og ble i 2022 den nest største kanalen for å oppdage ny musikk. Les hele rapporten her.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom Polaris Hub får internasjonale musikktjenester som Spotify, Apple, YouTube og Meta tillatelse til å bruke musikken fra opphavsrettighetsorganisasjonene TONO (Norge), KODA (Danmark), TEOSTO (Finland) og STEF (Island). Dette sikrer rettighetshavere best mulig betaling og rapportering for bruk av musikken deres i digitale kanaler.

– Siden oppstarten av Polaris Hub i 2018 har globale musikkplattformer fått et sentralt kontaktpunkt for å tilby nordisk musikk på sine plattformer. Gode løsninger for bruk av musikk er essensielt for å sikre at opphavspersonene får en rettferdig kompensasjon for bruken av sine verk, sier Haugan.

I en mangfoldig mediebransje med mange internasjonale aktører står Polaris Hub som en samlet forvalter av musikkvederlag og pålitelig sparringspartner.

– Å være allierte og ha kontakt med de ulike medieaktørene internasjonalt er viktig for å utvikle musikklisensiering på de digitale musikktjenestene i Europa og andre deler av verden, sier hun.

Derfor bør aktører betale for musikken

Mediebransjen kan velge royaltyfri musikk fremfor artister med TONO-lisens for å spare tid og kostnader. Å lisensiere musikk gjennom TONO har imidlertid flere fordeler, blant annet støtte til rettighetshavere og tilgang til et variert utvalg av kvalitetsmusikk.

– Jeg tror det er vanlig at folk tenker på det mange kjenner som TONO-avgiften. Men jeg mener det handler om å anerkjenne opplevelsen av at musikk har en verdi, derfor er det viktig å betale en kompensasjon for bruken av musikken til de som lager den, sier Haugan.

Musikkverk skal ikke bare bli hørt, men også gi skaperne rettferdig betalt. Det verdensrepertoaret av musikk TONO forvalter gir en nødvendig styrke for å sikre det loven definerer som «rimelig vederlag» til rettighetshaverne.

– Jeg tenker det er viktig at vi ikke glemmer at musikk har en verdi som strekker seg utover selve lyden. Musikk er følelser som har evnen til å påvirke oss, den bygger fellesskap og inspirerer. Den er mer enn bare et lydspor.

– Det ligger en enorm jobb bak all den musikken vi liker, og det er klart at vi ønsker å bevare den slik at skapere kan fortsette å leve av sitt arbeid, sier hun.

Betaling for musikk sikrer en levedyktig musikkindustri, og gir anerkjennelse og kompensasjon for det arbeidet som ligger bak musikkverkene. Derfor er det viktig at mediebransjen er TONO-kunder.

– For meg er musikk selve lyden av livet, og det sier seg selv at uten musikk ville mediene være fattige, sier Haugan.

Ja, jeg vil gjerne ha TONO-lisens

Bli TONO-kunde i dag, fyll inn skjemaet nedenfor og vi tar kontakt.

Vil du øke salget i din butikk?

Hvem er TONO?

  • TONO er et samvirke som eies og styres av sine medlemmer som består av komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag.
  • TONO har mer enn 42 000 medlemmer i Norge, og forvalter og beskytter opphavsrettighetene i musikkverk på vegne av komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag fra hele verden.
  • Når musikk brukes eller fremføres offentlig på konserter, puber, arrangementer, nettsteder, radio, i butikker, restauranter og lignende kreves det tillatelse fra opphavspersonene, og med TONO-lisensen får man millioner av tillatelse i en og samme avtale.
  • Der TONO forvalter rettighetene til låtskrivere, komponister og musikkforlag, har Gramo den samme rollen for artister, musikere og plateselskap, som ikke må forveksles med de som skriver musikken og sangtekstene.

Er du ikke medlem i TONO?

Bli TONO-kunde i dag, fyll inn skjemaet nedenfor og vi tar kontakt.